TECHNICZNE :

I PO PROBLEMIE

1. W treści Wyzwania, sekcja V.A.4 otrzymuje brzmienie: 

„Eksperci Odprawy Mostu zmierzą każdy element Mostu i sprawdzą, czy długość, szerokość ani wysokość każdego elementu Mostu nie przekracza 45,7 cm. Zmierzą także każdy odważnik, którego drużyna zamierza użyć do Obciążania Mostu i sprawdzą, czy długość, szerokość, ani wysokość każdego odważnika nie przekracza 30,5 cm. W miejscu Odprawy Mostu, Eksperci poinstruują Drużynę, by umieściła każdy element Mostu lub każdy odważnik w taki sposób, by spoczywał najdłuższym bokiem na lub równolegle do płaskiej powierzchni stołu. W takim położeniu długość elementu Mostu lub odważnika będzie mierzona równolegle do powierzchni stołu pomiędzy najbardziej odległymi punktami elementu Mostu lub odważnika. Szerokość będzie mierzona prostopadle do długości, wzdłuż powierzchni stołu. Wysokość będzie mierzona w pionie, od powierzchni stołu do najwyższego punktu elementu Mostu lub odważnika.”

 

2. W treści Wyzwania, sekcja V.D.5 otrzymuje brzmienie: 

„Odważnik(i) nie będzie (będą) dłużej utrzymywany(e) przez Most. Drużyna może zdecydować się na zatrzymanie Obciążania Mostu w dowolnym momencie poprzez usunięcie odważnika(-ów) z Mostu.”

KONTAKT

Fundacja Destination Imagination Polska

ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

tel.: (71) 311 10 45

@: kontakt(a)dipolska.pl, www.kreatywnosc.pl

NIP: 899-28-48-682, REGON: 380961771

Raiffeisen Bank: PL07 1750 0012 0000 0000 4001 7909

Kod BIC/SWIFT: RCBWPLPW

Do kontaktu z biurem zapraszamy

w godzinach od 8:30 do 16:30

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Email

Imię

Nazwisko

Miasto

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW

©2018 Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności. Wszelkie prawa zastrzeżone.