top of page
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
 ONLINE

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wirtualnych szkoleń dla edukatorek i edukatorów. Opracowaliśmy różnorodne tematy spotkań wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli rozmaitych profesji. Każde ze  szkoleń online  prowadzone   będzie  na   żywo,
z nastawieniem na interakcję, rozmowę, dzielenie się doświadczeniami. To niezastąpiona okazja do wirtualnego spotkania z prowadzącymi o imponującym dorobku dydaktycznym i naukowym.

19 marca 2021 r.

„Przez ręce do głowy – uczenie (się) dzieci przez ruch”

Krystyna Dąbek

15 kwietnia 2021 r.

„Odkrywamy świat – edukacja globalna dla najmłodszych”

Dorota Dąbrowska

12 maja 2021 r.

„Jak pracować i nie zwariować – o zasadzie maski tlenowej w zawodzie nauczyciela”

Barbara Basińska

9 czerwca 2021 r.

 „Warto niekonwencjonalnie – kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych współczesnego pokolenia uczniów”

Teresa Kosiarek

W RAMACH
SZKOLENIA
OFERUJEMY
 • praktyczne odniesienia do zagadnień teoretycznych

 • 3h zegarowe, przerwa 15 minut (16:00-19:00)

 • materiały ze szkolenia przesyłane via e-mail

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • możliwość konsultacji z prowadzącą.

CENY POJEDYNCZYCH SZKOLEŃ
I PAKIETÓW
 • 1 szkolenie: 120 zł

 • 2 szkolenia: 220 zł

 • 3 szkolenia: 315 zł

 • 4 szkolenia: 400 zł

forms.png
Krystyna Dąbek

19 MARCA godz. 16:00 - 19:00 „Przez ręce do głowy – uczenie (się) dzieci przez ruch”.

Prowadzący: Krystyna Dąbek

PODCZAS
SZKOLENIA
UCZESTNICY:
 • poszerzą wiedzę na temat roli wielozmysłowego poznania w procesie uczenia się;

 • poznają zależności między sprawnością manualną a rozwojem inteligencji;

 • zaplanują sytuacje edukacyjne, w których dotyk stanowi bodziec stymulujący rozwój układu nerwowego;

 • nauczą się rozpoznawania i rozwijania potencjału dziecka;

 • dowiedzą się jak wspierać ogólny rozwój dziecka.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 16.37.37.jp

Krystyna Dąbek -  nauczyciel z ponad 30-letnim stażem, arteterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta w zakresie spektrum autyzmu. Doradca metodyczny w ODN w Opolu, wykładowca uczelni wyższych (zajęcia z zakresu metodyki nauczania), edukator, realizator wielu szkoleń dla nauczycieli i innowator nauczania pytajnego. Popularyzuje nowe nurty w edukacji małego dziecka i nauczanie bezpodręcznikowe.      Autorka       licznych      publikacji,       artykułów

w czasopismach pedagogicznych, m.in. Życie Szkoły, Modelowe Nauczanie.

Dorota Dąbrowska

15 KWIETNIA godz. 16:00 - 19:00 „Odkrywamy świat – edukacja globalna dla najmłodszych”.

Prowadzący: Dorota Dąbrowska

PODCZAS
SZKOLENIA
UCZESTNICY:
 • poznają pojęcie, cele, zadania i miejsce edukacji globalnej w nauczaniu najmłodszych;

 • omówią zasady prezentowania krajów globalnego Południa;

 • przeanalizują metody dociekań filozoficznych;

 • odkryją dziecięce gry i zabawy z krajów Ameryki Południowej, Afryki i Azji;

 • usłyszą baśnie i opowiadania z różnych stron świata;

 • przeanalizują scenariusze zajęć
  z wykorzystaniem gier, zabaw, baśni i opowiadań.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 16.36.56.jp

Dorota Dąbrowska  – nauczyciel konsultant WODM w Gorzowie Wlkp., nauczyciel historii, WOS, WDZ. Coach, trener Norman Benett Group, autorka przewodnika metodycznego dla nauczycieli historii (Operon, 2007). Ekspert z zakresu pracy z uczniem zdolnym, szkoły demokracji i samorządności. Koordynator licznych projektów edukacyjnych, autorka  programów   doskonalenia   nauczycieli   m.in.
z zakresu: metod pracy, coachingu, neurodydaktyki.

Barbara Basińska

12 MAJA godz. 16:00 - 19:00 „Jak pracować i nie zwariować – o zasadzie maski tlenowej w zawodzie nauczyciela”.

Prowadzący: Barbara Basińska

PODCZAS
SZKOLENIA
UCZESTNICY:
 • poznają zasadę Maski Tlenowej;

 • odkryją metody i sposoby poszukiwania wewnętrznej równowagi;

 • zgłębią metody radzenia sobie ze stresem;

 • porozmawiają o świadomym oddechu;

 • poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące umiejętności odmawiania, odpuszczania, opiekowania się samym sobą, odpoczynku
  i sposobów odreagowywania. 

WhatsApp Image 2021-02-22 at 16.38.37.jp

Barbara Basińska - absolwentka Systemowej Terapii Rodzin oraz Psychologicznego Warsztatu Grupowego (IPSiR UW) mediator sądowy, Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu autorskich warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów, komunikacji oraz doskonalenia umiejętności psychospołecznych. Prowadzi Szkołę dla Rodziców, grupę wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, coachingi indywidualne dla pedagogów, nauczycieli oraz mediacje rodzinne. Ponadto przygotowuje i prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności trenerskie. Wierzy w skuteczność szkoleń opartych na autentycznym kontakcie, uważnym słuchaniu i podążaniu za klientem. Doświadczenia szkoleniowe gromadzi od 1996 roku.

Teresa Kosiarek

9 CZERWCA godz. 16:00 - 19:00 „Warto niekonwencjonalnie – kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych współczesnego pokolenia uczniów”.

Prowadzący: Teresa Kosiarek

PODCZAS
SZKOLENIA
UCZESTNICY:
 • zgłębią zagadnienie kompetencji proinnowacyjnych;

 • wzbogacą swoje kompetencje w zakresie planowania i realizowania procesu edukacyjnego służącego rozwijaniu u dzieci umiejętności, zachowań i postaw w obszarze przełamywania schematów myślenia;

 • poznają metody projektowania pytań, poleceń
  i problemów otwartych;

 • przeanalizują strategie motywującego, efektywnego uczenia (się) uczniów w sprawdzonych zadaniach i ćwiczeniach.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 16.39.57.jp

Teresa Kosiarek – Dyrektor Akademii Twórczego Nauczyciela. Nauczyciel, pedagog, socjolog, redaktor naczelna czasopisma Trendy w ORE (2008-2010), koordynatorka projektu MEN/ORE dotyczącego pracy z uczniem zdolnym (2011-2013). Autorka i współautorka licznych artykułów       i       publikacji,       m.in.       „Jak       rozwijać      zdolności i indywidualizować pracę na lekcji” (Didasko, 2012). Autorka programu „Lepsza edukacja” (2013-2015) oraz „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce”. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Psychologii – Psychopedagogika Kreatywności (2000-2007) oraz od 2008 r. na Studiach Podyplomowych APS.

bottom of page