IDEA DI

KREATYWNOŚĆ, NAUKA, ZABAWA

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w naszym Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie.

 

ZASADY DI

JAK DZIAŁAMY?

Program Destination Imagination tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami. Drużyny powstają w przedszkolach, szkołach, ośrodkach edukacji, domach kultury, bibliotekach i wielu innych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.

Przez cały rok szkolny Drużyny pracują nad wybranym przez siebie Wyzwaniem - projektem, a efekty swojej pracy prezentują na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbywa się co roku we Wrocławiu.

Drużyna prowadzona jest przez Trenera-nauczyciela, który odbył szkolenie trenerskie DI. Trenerzy motywują i inspirują drużynę, ale nigdy nie dają gotowych rozwiązań, nie są częścią procesu twórczego, podczas którego tworzone są pomysły i wdrażane rozwiązania.

Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, drużyny oceniane są przez Ekspertów – specjalistów w dziedzinie kreatywności – pedagogów, pracowników naukowych, absolwentów – naszych najbardziej oddanych Wolontariuszy.

Ideą Programu jest między innymi nauka dzieci i młodzież samodzielności. Oznacza to, iż zarówno wszystkie pomysły, jak i ich wykonanie nie wymagają żadnej pomocy z zewnątrz, również pomocy ze strony Rodziców/Opiekunów. Tą zasadę traktujemy bardzo serio.

Show More
 

HISTORIA DI

JAK POWSTALIŚMY?

Międzynarodowa organizacja Destination Imagination Inc. jest największym na świecie kreatywnym programem edukacyjnym, działającym na zasadach non-profit. Jej głównym celem jest inspirowanie uczniów i jednoczesne wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia poznawcze, aby mogli stać się nowym pokoleniem innowatorów i liderów. Program Destination Imagination promuje metodykę nauczania, opartą na metodzie projektu, czyli samodzielnej realizacji przez uczniów zadania, przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

 

Nasza historia rozpoczęła się w 1982 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstała organizacja Odysei Umysłu. W 1999 roku jej jednostka, działająca na zasadach non-profit oddzieliła się, przyjmując nazwę „Destination Imagination”. Od tego czasu Destination Imagination nie poprzestało na promowaniu twórczego rozwiązywania problemów – dodało do swojej oferty holistyczny program rozwoju. Uczy zarządzania projektami i zasobami interpersonalnymi, a także innych, ważnych w XXI wieku, umiejętności potrzebnych w czasach szybko rozwijającej się gospodarki globalnej. Program stanowi uzupełnienie edukacji szkolnej i jednocześnie jest propozycją spędzania czasu wolnego po szkole w sposób produktywny i kreatywny. Ta idea sprawiła, że do Programu dołączyło już ponad milion uczestników z ponad 30 krajów. Rokrocznie, ponad 200 000 uczniów z całego świata zawiera nowe przyjaźnie i ma okazję wymienić się doświadczeniami i pomysłami. W każdej edycji wspiera nas także ponad 40 000 wolontariuszy.

 

Rozwój Programu nie byłby możliwy bez współpracy z partnerami. Do największych i najbardziej aktywnych partnerów programu Destination Imagination na świecie należą m.in. NASA, Buzz Aldrin i jego organizacja Share Space Foundation, US Space and Rocket Center, National Geographic. Destination Imagination Inc. jest wspierane finansowo przez największe, wiodące firmy i organizacje w Stanach Zjednoczonych tj.: 3M, Project Management Institute Education Foundation, IBM, Akademia Oracle czy Fundacja Motoroli.

 

Do kontaktu z biurem zapraszamy

w godzinach od 8:30 do 16:30

  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona

Fundacja Destination Imagination Polska

ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

tel.: (71) 311 10 45

@: kontakt(a)dipolska.pl, 

NIP: 899-28-48-682, REGON: 380961771

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Email

Imię

Nazwisko

Miasto

©2018 Fundacja Destination Imagination Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.