top of page
IDEA PROGRAMU

IDEA DI

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie, interdyscyplinarnym programem edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i studentów. Nasza historia rozpoczęła się w 1999 w Stanach Zjednoczonych. DI działa na całym świecie.

40+

stanów USA

30+

1000000+

krajów na całym świecie

absolwentów DI
na całym świecie

Program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak:

  • myślenie dywergencyjne, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów;

  • Design Thinking/myślenie projektowe: research, planowanie strategiczne, kreacja, prototypowanie, wdrożenie, ewaluacja;

  • zarządzanie projektem, czasem, zasobami;

  • ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia);

  • współpraca i budowanie zaufania w grupie;

  • diagnoza potrzeb i oczekiwań;

  • prezentacja efektów pracy.

techniczne_Obszar roboczy 1.png
wschodzace_Obszar roboczy 1.png
spoleczne_Obszar roboczy 1.png
improwizacyjne_Obszar roboczy 1.png
Konstrukcyjne_Obszar roboczy 1.png
artystyczne_Obszar roboczy 1.png
Naukowe_Obszar roboczy 1.png

Myślenie projektowe, trening twórczości, kompetencje XXI wieku, samodzielność; to tylko kilka haseł, które są nieodłącznymi elementami Programu. Drużyny o których przeczytacie poniżej, przez cały sezon pracują nad rozwiązaniem wybranego przez siebie, długofalowego, interdycyplinarnego projeku (Wyzwanie Drużynowe: konstrukcyjne, społeczne, techniczne, artystyczne, naukowe lub zarezerowane dla drużyn przedszkolnych Wyzwanie Wschodzących Gwiazd). Obok Wyzwania Drużynowego, ważnym filarem programu są Wyzwania Na Już, czyli krótkie zadania wymagające nienagannej współpracy i umiejętności pracy pod presją czasu. Wyzwania Na Już łączą w sobie motywy artystyczne z nauką, technologią, inżynierią i matematyką.

TRENER

Trenerem programu DI może zostać każdy nauczyciel/edukator/rodzic chcący prowadzić drużynę. Tutaj, podobnie jak w byciu członkiem drużyny, liczą się przede wszystkim dobre chęci, gotowość do działania, chęć poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

compass.png

Trener to przewodnik, mentor, moderator. Jego głównym zadaniem jest towarzyszenie drużynie, moderowanie procesu projektowego, tworzenie okoliczności sprzyjających do bezpiecznej pracy w atmosferze szacunku, współpracy i radości z poszerzania kompetencji.

Dzień 3 (186)-X3.jpg

Osoby chcące zostać Trenerami i pracować metodyką Programu DI uczestniczą w dwudniowym Szkoleniu dla Nowych Trenerów, które odbywają się w wybranych miastach na początku każdego sezonu (roku szkolnego). Odpowiadając na chęć rozwoju Trenerów, organizujemy również Szkolenia dla Trenerów Zaawansowanych, które każdorazowo są źródłem nowych inspiracji, okazją do poznania kolejnych narzędzi i wymiany dobrych praktyk z edukatorami z całej Polski.

ZASADY DI
HISTORIA

DRUŻYNA

Drużyna to siła! Program Destination Imagination (DI) tworzą zespoły dzieci, młodzieży    lub   studentów    liczące    od    4   do  7   osób,   wraz   z   Trenerami   (maksymalnie
2    Trenerów/drużyna).     Drużyny     powstają     w    placówkach/instytucjach   edukacyjnych

i kulturalnych. Część zespołów pracuje w domach pod czujnym okiem Trenera – rodzica uczestniczącego wcześniej w szkoleniu. Drużyny dzielą się na 5 poziomów wiekowych,

w przypadku Wschodzących Gwiazd (drużyny przedszkolne) ilość członków może być większa – maksymalnie 14 osób.

Dzieci w wieku

4-6 lat

poziom 

pozakonkursowy

Wschodzące
gwiazdy

Dzieci w wieku

6-12 lat

poziom 

konkursowy

Poziom I

Dzieci w wieku

12-15 lat

poziom 

konkursowy

Poziom II

Dzieci w wieku

15-19 lat

poziom 

konkursowy

Poziom III

Dzieci w wieku

19-26 lat

poziom 

konkursowy

Poziom IV

Aby zostać członkiem drużyny nie trzeba wykazywać specjalnych uzdolnień w konkretnym kierunku, to dzięki pracy w Programie dzieci odkrywają swoje mocne strony. Jedni idealnie odnajdują się w zadaniach konstrukcyjnych, inni tworzą scenariusze, kolejni scenografię. Każda umiejętność, cecha charakteru to składowa drużyny, która tworzy jej tożsamość i unikalność.

JAK DOŁĄCZYĆ?

Z roku na rok powiększa się w Polsce społeczność DI, kolejne placówki sukcesywnie dołączają do Programu. Tę niezapomnianą przygodę edukacyjną należy rozpocząć udziałem w Szkoleniu dla Nowych Trenerów, a kontynuować po zgłoszeniu Placówki do Programu i wniesieniu opłaty licencyjnej. Ponad 300 stronicowy pakiet materiałów dydaktycznych zawiera wiele wskazówek, które stanowić mogą inspirację do urozmaicenia zajęć edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami , które należy spełnić, aby dołączyć do Programu. Zapraszamy również do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności, kreatywnym wydarzeniu edukacyjnym unikalnym na skalę kraju.

JAK DOŁĄCZYĆ
bottom of page