top of page
PYTANIA DO WYZWANIA
Wyzwania-04.png

Zmiana w Sekcji I.D.7:
“Przed rozpoczęciem Obciążania Konstrukcji, gdy Konstrukcja zatrzyma się na Podstawie Testera, jedynymi miejscami, w których Konstrukcja może stykać się z Testerem Konstrukcji są: górna powierzchnia Podstawy Testera, dolna powierzchnia Tablicy Naciskowej i Słup Bezpieczeństwa.
Gdy Konstrukcja zatrzyma się na Podstawie Testera, nie może dotykać rampy ani wystawać poza Bazę Testera.

Zmiana w Sekcji I.D.9:

“Gdy Konstrukcja zatrzyma się na Podstawie Testera i będzie stykać się z Testerem Konstrukcji w innych miejscach niż górna powierzchnia Podstawy Testera, dolna powierzchnia Tablicy Naciskowej i/lub Słup Bezpieczeństwa, drużyna musi zmienić położenie Konstrukcji, zanim przystąpi do Obciążania Konstrukcji. Drużyna musi zmienić położenie Konstrukcji, zanim przystąpi do Obciążania Konstrukcji, również gdy Konstrukcja dotyka rampy bądź wystaje poza Bazę Testera. W takim przypadku drużyna nie będzie mogła otrzymać Premii za Precyzję (patrz sekcja I.G.5.). ”

Zmiana w Sekcji I.B.1:

“Zaprojektujcie i  zbudujcie  Konstrukcję,  włącznie z kołami ( Patrz sekcja I.C.1 ),  używając  wyłącznie  drewna i kleju."

bottom of page