top of page

Idea DI

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie interdyscyplinarnym programem edukacyjnym dotyczącym kreatywności - dla dzieci, młodzieży i studentów. Nasza historia rozpoczęła się w 1999 w Stanach Zjednoczonych. DI działa na całym świecie.

40+

stanów USA

30+

1.000.000+

krajów na całym świecie

absolwentów DI
na całym świecie

Program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak:

 • Myślenie dywergencyjne, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów;

 • Design Thinking /myślenie projektowe: research, planowanie strategiczne, kreacja, prototypowanie, wdrożenie, ewaluacja;

 • Zarządzanie projektem, czasem, zasobami;

 • Ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia);

 • Współpraca i budowanie zaufania w grupie;

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań;

 • Prezentacja efektów pracy.

Myślenie projektowe, trening twórczości, kompetencje XXI wieku, samodzielność; to tylko kilka haseł, które są nieodłącznymi elementami Programu. Drużyny, o których przeczytacie poniżej, przez cały sezon pracują nad rozwiązaniem wybranego przez siebie, długofalowego, interdyscyplinarnego projektu (Wyzwanie Drużynowe: konstrukcyjne, społeczne, techniczne, artystyczne, naukowe lub zarezerwowane dla drużyn przedszkolnych Wyzwanie Wschodzących Gwiazd). Obok Wyzwania Drużynowego, ważnym filarem programu są Wyzwania Na Już, czyli krótkie zadania wymagające nienagannej współpracy i umiejętności pracy pod presją czasu. Wyzwania Na Już łączą w sobie motywy artystyczne z nauką, technologią, inżynierią i matematyką.

techniczne_Obszar roboczy 1.png
wschodzace_Obszar roboczy 1.png
spoleczne_Obszar roboczy 1.png
improwizacyjne_Obszar roboczy 1.png
Konstrukcyjne_Obszar roboczy 1.png
artystyczne_Obszar roboczy 1.png
Naukowe_Obszar roboczy 1.png
Idea DI
TRENER

Trener DI

Trenerem programu DI może zostać każdy nauczyciel/edukator/rodzic chcący prowadzić drużynę. Tutaj, podobnie jak w byciu członkiem drużyny, liczą się przede wszystkim dobre chęci, gotowość do działania, chęć poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

compass.png

Trener to przewodnik, mentor, moderator. Jego głównym zadaniem jest towarzyszenie drużynie, moderowanie procesu projektowego, tworzenie okoliczności sprzyjających do bezpiecznej pracy w atmosferze szacunku, współpracy i radości z poszerzania kompetencji.

Dzień 3 (186)-X3.jpg

Osoby chcące zostać Trenerami i pracować metodyką Programu DI uczestniczą w dwudniowym Szkoleniu dla Nowych Trenerów, które odbywają się w wybranych miastach na początku każdego sezonu (roku szkolnego). Odpowiadając na chęć rozwoju Trenerów, organizujemy również Szkolenia dla Trenerów Zaawansowanych, które każdorazowo są źródłem nowych inspiracji, okazją do poznania kolejnych narzędzi i wymiany dobrych praktyk
z edukatorami z całej Polski.

DRUŻYNA

Drużyna DI

Drużyna to siła! Program Destination Imagination (DI) tworzą zespoły dzieci, młodzieży lub studentów liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami (maksymalnie
2 Trenerów/drużyna). Drużyny powstają w placówkach/instytucjach edukacyjnych 
i kulturalnych. Część zespołów pracuje w domach pod czujnym okiem Trenera – rodzica uczestniczącego wcześniej w szkoleniu. Drużyny dzielą się na 5 poziomów wiekowych,  w przypadku Wschodzących Gwiazd (drużyny przedszkolne) ilość członków może być większa – maksymalnie 14 osób.

Dzieci w wieku

4-6 lat

poziom 

pozakonkursowy

Wschodzące
gwiazdy

Dzieci w wieku

6-12 lat

poziom 

konkursowy

Poziom I

Dzieci w wieku

12-15 lat

poziom 

konkursowy

Poziom II

Dzieci /Młodzież w wieku
15-19 lat
poziom 
konkursowy

Poziom III

Dzieci /Młodzież w wieku
19-26 lat
poziom 
konkursowy

Poziom IV

Aby zostać członkiem drużyny, nie trzeba wykazywać specjalnych uzdolnień w konkretnym kierunku, to dzięki pracy w Programie dzieci odkrywają swoje mocne strony. Jedni idealnie odnajdują się w zadaniach konstrukcyjnych, inni tworzą scenariusze, kolejni scenografię. Każda umiejętność, cecha charakteru to składowa drużyny, która tworzy jej tożsamość i unikalność.

PLACÓWKA

Placówka DI

Drużyny DI powstają na uczelniach wyższych, w szkołach, przedszkolach, ośrodkach edukacji, domach kultury, bibliotekach i wielu innych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.​ Takie miejsca mogą zatem poszczycić się nowoczesnym podejściem do edukacji i dbałością o poszerzanie kompetencji nie tylko uczniów, ale także kadry pedagogicznej. Wielopłaszczyznowy rozwój, nauka kompetencji XXI wieku to niezwykle ważne aspekty, które zasługują na wyróżnienie i docenienie. Pod koniec sezonu każda placówka otrzymuje od nas wyjątkową tablicę pamiątkową, która jest potwierdzeniem przynależności do największego na świecie kreatywnego programu edukacyjnego.

image.png

Oferuje

 • ciekawe, odpowiadające na specjalne potrzeby uczniów zajęcia dodatkowe.

Otrzymuje

 • tytuł i tablicę :
  Miejsce Kreatywności i Innowacji.

Nawiązuje

 • współpracę międzysektorową.

Zyskuje

 • kadrę wprowadzającą nowatorskie metody nauczania.

Rozwija

 • uzdolnienia i talenty uczniów oraz ich mocne i słabe strony.

Inspiruje

 • uczniowie pracują metodą projektu
  i nieustannie wykazują chęć wielopłaszczyznowego rozwoju.

OLIMPIAD DI

Olimpiada DI

XVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA KREATYWNOŚCI DESTINATION IMAGINATION odbyła się w dniach 11-13 marca w Warszawie, dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Kreatywności (organizatora programu Destination Imagination w Polsce) z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK) i finansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Wyzwanie Bliźniacze powstało we współpracy z Fundacją Medicover, natomiast wiele innych atrakcji dla uczestników i gości Olimpiady przygotowali pozostali Partnerzy (https://www.kreatywnosc.pl/partnerzy), którym serdecznie dziękujemy!

Wydarzenie jest częścią zmagań Drużyn DI w ramach Światowej Olimpiady Kreatywności, organizowanej przez Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych.

W tej edycji mnóstwo rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy:

- po raz pierwszy finał odbył się w Warszawie,

- po raz pierwszy spotkaliśmy się po pandemii,

- aż 30 Trenerów po raz pierwszy pracowało ze swoimi Drużynami - rozpoczynającymi właśnie przygodę z programem DI.

 

Spotkanie młodzieży z całej Polski uświetniła obecność znamienitych gości w osobach: Pani Katarzyny Lubnauer - sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana Macieja Gduli - podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Raufa Alp Denktaş - Radcy Ambasady Turcji d/s Edukacji, Pani Małgorzaty Herbich z Polskiego Biura do spraw UNESCO oraz Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także przedstawicieli Partnerów i firm wspierających Olimpiadę.

 

W wydarzeniu wzięło blisko 800 osób, w tym ponad 400 uczestników wraz z trenerami, eksperci, wolontariusze i liczni goście. Reprezentowane były wszystkie poziomy wiekowe DI - od Wschodzących Gwiazd (przedszkolaki) po IV poziom wiekowy (studencki) - i każdy rodzaj Wyzwania Drużynowego (techniczne, konstrukcyjne, naukowe, artystyczne, improwizacyjne, społeczne).

 

Po Ceremonii Otwarcia 11 marca - w ciągu dwóch następnych dni - wszystkie Drużyny DI zaprezentowały efekty swojej pracy: 8-minutowe przedstawienia według własnych scenariuszy, które opowiadały niezwykłe historie z wykorzystaniem rzeczy wskazanej do wykonania w Wyzwaniu Drużynowym (Team Challenge), a także kreatywne, wykonane własnoręcznie przez uczestników kostiumy i scenografie. Jak zwykle gwałtowny skok adrenaliny u uczestników Olimpiady Kreatywności wywołało Wyzwanie Na Już (Instant Challenge) - nieznane wcześniej Drużynie, a wymagające doskonałej współpracy w zespole, zdolności generowania twórczych pomysłów i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu.

 

W tym roku prawo reprezentowania Polski na finałach Światowej Olimpiady Kreatywności w Kansas City w Stanach Zjednoczonych (w dniach 22-25 maja 2024) otrzymało 8 Drużyn DI.

 

Olimpiada to także czas super zabawy - podczas ciekawych warsztatów przygotowanych przez Partnerów i firmy wspierające wydarzenie - za co Wszystkim Wam gorąco dziękujemy! Do zobaczenia na kolejnej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności za rok!

JAK DOŁĄCZYĆ?

Jak dołączyć do DI?

Z roku na rok powiększa się w Polsce Społeczność DI, kolejne placówki sukcesywnie dołączają do Programu. Tę niezapomnianą przygodę edukacyjną należy rozpocząć udziałem w Szkoleniu dla Nowych Trenerów (organizowanym wczesną jesienią - każdego roku szkolnego), a kontynuować po zgłoszeniu Placówki do Programu (późną jesienią) i wniesieniu opłaty licencyjnej.

Ponad 300-stronicowy pakiet materiałów dydaktycznych DI, przygotowywany dla każdego nowego Sezonu DI, zawiera wiele wskazówek i ćwiczeń, które stanowić mogą inspirację do poprowadzenia i urozmaicenia zajęć edukacyjnych z Drużynami DI. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami, które należy przejść, aby dołączyć do Programu.

 

Zapraszamy również do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności, wydarzeniu edukacyjnym unikalnym na skalę kraju - odbywającym się wiosną.

bottom of page