top of page

DESTINATION IMAGINATION

NAJBARDZIEJ KREATYWNY PROGRAM EDUKACYJNY

IDEA DI

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie, interdyscyplinarnym programem edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i studentów. Nasza historia rozpoczęła się w 1999 w Stanach Zjednoczonych. DI działa na całym świecie.

40+

stanów USA

30+

1.000.000+

krajów na całym świecie

absolwentów DI
na całym świecie

Program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak:

 • Myślenie dywergencyjne, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów;

 • Design Thinking /myślenie projektowe: research, planowanie strategiczne, kreacja, prototypowanie, wdrożenie, ewaluacja;

 • Zarządzanie projektem, czasem, zasobami;

 • Ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia);

 • Współpraca i budowanie zaufania w grupie;

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań;

 • Prezentacja efektów pracy.

Myślenie projektowe, trening twórczości, kompetencje XXI wieku, samodzielność; to tylko kilka haseł, które są nieodłącznymi elementami Programu. Drużyny, o których przeczytacie poniżej, przez cały sezon pracują nad rozwiązaniem wybranego przez siebie, długofalowego, interdyscyplinarnego projektu (Wyzwanie Drużynowe: konstrukcyjne, społeczne, techniczne, artystyczne, naukowe lub zarezerwowane dla drużyn przedszkolnych Wyzwanie Wschodzących Gwiazd). Obok Wyzwania Drużynowego, ważnym filarem programu są Wyzwania Na Już, czyli krótkie zadania wymagające nienagannej współpracy i umiejętności pracy pod presją czasu. Wyzwania Na Już łączą w sobie motywy artystyczne z nauką, technologią, inżynierią 
i matematyką.

techniczne_Obszar roboczy 1.png
wschodzace_Obszar roboczy 1.png
spoleczne_Obszar roboczy 1.png
improwizacyjne_Obszar roboczy 1.png
Konstrukcyjne_Obszar roboczy 1.png
artystyczne_Obszar roboczy 1.png
Naukowe_Obszar roboczy 1.png
O PROGRAMIE
IDEA
TRENER

TRENER

Trenerem programu DI może zostać każdy nauczyciel/edukator/rodzic chcący prowadzić drużynę. Tutaj, podobnie jak w byciu członkiem drużyny, liczą się przede wszystkim dobre chęci, gotowość do działania, chęć poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

compass.png

Trener to przewodnik, mentor, moderator. Jego głównym zadaniem jest towarzyszenie drużynie, moderowanie procesu projektowego, tworzenie okoliczności sprzyjających do bezpiecznej pracy w atmosferze szacunku, współpracy i radości z poszerzania kompetencji.

Dzień 3 (186)-X3.jpg

Osoby     chcące    zostać    Trenerami    i    pracować    metodyką    Programu    DI     uczestniczą
w dwudniowym Szkoleniu dla Nowych Trenerów, które odbywają się w wybranych miastach na początku każdego sezonu (roku szkolnego). Odpowiadając na chęć rozwoju Trenerów, organizujemy również Szkolenia dla Trenerów Zaawansowanych, które każdorazowo są źródłem nowych inspiracji, okazją do poznania kolejnych narzędzi i  wymiany  dobrych  praktyk
z edukatorami z całej Polski.

DRUŻYNA

DRUŻYNA

Drużyna to siła! Program Destination Imagination (DI) tworzą zespoły dzieci, młodzieży lub studentów liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami (maksymalnie
2 Trenerów/drużyna). Drużyny powstają w placówkach/instytucjach edukacyjnych

i kulturalnych. Część zespołów pracuje w domach pod czujnym okiem Trenera – rodzica uczestniczącego wcześniej w szkoleniu. Drużyny dzielą się na 5 poziomów wiekowych,

w przypadku Wschodzących Gwiazd (drużyny przedszkolne) ilość członków może być większa – maksymalnie 14 osób.

Dzieci w wieku

4-6 lat

poziom 

pozakonkursowy

Wschodzące
gwiazdy

Dzieci w wieku

6-12 lat

poziom 

konkursowy

Poziom I

Dzieci w wieku

12-15 lat

poziom 

konkursowy

Poziom II

Dzieci w wieku

15-19 lat

poziom 

konkursowy

Poziom III

Dzieci w wieku

19-26 lat

poziom 

konkursowy

Poziom IV

Aby zostać członkiem drużyny, nie trzeba wykazywać specjalnych uzdolnień w konkretnym kierunku, to dzięki pracy w Programie dzieci odkrywają swoje mocne strony. Jedni idealnie odnajdują się w zadaniach konstrukcyjnych, inni tworzą scenariusze, kolejni scenografię. Każda umiejętność, cecha charakteru to składowa drużyny, która tworzy jej tożsamość i unikalność.

PLACÓWKA

PLACÓWKA

Drużyny DI powstają na uczelniach wyższych, w szkołach, przedszkolach, ośrodkach edukacji, domach kultury, bibliotekach i wielu innych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.​ Takie miejsca mogą zatem poszczycić się nowoczesnym podejściem do edukacji i dbałością o poszerzanie kompetencji nie tylko uczniów, ale także kadry pedagogicznej. Wielopłaszczyznowy rozwój, nauka kompetencji XXI wieku to niezwykle ważne aspekty, które zasługują na wyróżnienie i docenienie. Pod koniec sezonu każda placówka otrzymuje od nas wyjątkową tablicę pamiątkową, która jest potwierdzeniem przynależności do największego na świecie kreatywnego programu edukacyjnego.

miejsce_low.jpg

NOWOCZESNA PLACÓWKA NA MIARĘ XXI WIEKU

Oferuje

 • ciekawe, odpowiadające na specjalne potrzeby uczniów zajęcia dodatkowe.

Otrzymuje

 • tytuł i tablicę :
  Miejsce Kreatywności i Innowacji.

Nawiązuje

 • współpracę międzysektorową.

 

Zyskuje

 • kadrę wprowadzającą nowatorskie metody nauczania.

Rozwija

 • uzdolnienia i talenty uczniów oraz ich mocne i słabe strony.

Inspiruje

 • uczniowie pracują metodą projektu
  i nieustannie wykazują chęć wielopłaszczyznowego rozwoju.

JAK DOŁĄCZYĆ?

JAK DOŁĄCZYĆ?

Z roku na rok powiększa się w Polsce Społeczność DI, kolejne placówki sukcesywnie dołączają do Programu.

 

Tę niezapomnianą przygodę edukacyjną należy rozpocząć udziałem w Szkoleniu dla Nowych Trenerów, a kontynuować po zgłoszeniu Placówki do Programu i wniesieniu opłaty licencyjnej.

 

Ponad 300-stronicowy pakiet materiałów dydaktycznych DI zawiera wiele wskazówek, które stanowić mogą inspirację do poprowadzenia i urozmaicenia zajęć edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami, które należy spełnić, aby dołączyć do Programu. Zapraszamy również do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności, wydarzeniu edukacyjnym unikalnym na skalę kraju.

bottom of page