top of page

DESTINATION IMAGINATION

NAJBARDZIEJ KREATYWNY PROGRAM EDUKACYJNY

Destination Imgination - nauka przez zabawę

CZYM JEST DI?

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności

XXI wieku takich jak:

Kreatywność

Innowacyjność

Adaptowanie się do nowych warunków

Doprowadzanie zadań do końca

Praca zespołowa

Budowanie dobrych relacji

Dostrzeganie i wykorzystywanie szans

W Polsce partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. oraz organizatorem międzynarodowego programu kreatywności Destination Imagination jest Fundacja Destination Imagination Polska.

Rozwój umiejętności tchnicznych

JAK DZIAŁA DI?

TO NIESAMOWITE!

Program DI jest uzupełnieniem edukacji szkolnej w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Trenera - nauczyciela. 

7-osobowe drużyny uczniów pracują od września do marca nad wybranym przez siebie projektem. Uczestnicy mają wybrać spośród 6 projektów - Wyzwań. Każde z Wyzwań skupione jest na rozwoju innych umiejętności:

Technicznych

Naukowych

Konstrukcyjnych

Artystycznych

Improwizacyjnych

Społecznych

Podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy Drużyn jest

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination,

co roku organizowana we Wrocławiu. Zwycięskie Drużyny uzyskują prawo do reprezentacji Polski na

Światowej Olimpiadzie Kreatywności

odbywającej się w Knoxville w USA.

"Patrz tam gdzie inni patrzą
i zobacz to czego inni zobaczyć nie potrafią"

- Teresa Kosiarek -

DLACZEGO WARTO?

TYLKO POMYŚL ILE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ!

Żyjemy w świecie, który wciąż przyśpiesza. Otaczają nas nowoczesne technologie. Mamy nieograniczony dostęp do informacji. Komunikujemy się z coraz większą ilością ludzi,

w różnych językach, za pomocą różnych środków przekazu.

Aby odnaleźć się w tym świecie musimy się wciąż uczyć i nabywać nowe umiejętności.

Destination Imagination wyposaża dzieci i młodzież w umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w tym świecie. 

"Narzędziem, które kiedyś przekonało mnie, że DI jest najlepszą ogólnoświatową inwestycją, jakiej możemy się podjąć 

i najlepszym rozwojem, jaki możemy uzyskać, 

jest silnik, który ci młodzi ludzie mają w swoich głowach."

Dr. Roosevelt Johnson

Deputy Associate Administrator for Education

NASA

JAK DOŁĄCZYĆ?

TO PROSTE!

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem, chcesz aby Twoje dziecko przystąpiło do programu lub chcesz zostać Trenerem i założyć drużynę wszystkie informacje znajdziesz tutaj:

Praca zespołowa
AKTUALNOŚCI
Kontakt
bottom of page