top of page

FUNDACJA

Fundacja Rozwoju Kreatywności (FRK) prowadzi działalność edukacyjną, której podstawą jest odkrywanie i wspieranie zdolności dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich kreatywności, oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców w zakresie rozwijania kreatywności wychowanków. Fundacja jest partnerem organizacji Destination Imagination Inc. i jedynym organizatorem międzynarodowego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży

— Destination Imagination (DI) w Polsce. Kontynuuje działania edukacyjne Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności oraz Fundacji Destination Imagination Polska, które od 19 lat posługiwały się sprawdzonym w ponad 30 krajach świata narzędziem edukacyjnym, jakim jest wspomniany program kreatywności DI.


FRK organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności DI. W tym trzydniowym wydarzeniu biorą udział: dzieci, młodzież, trenerzy oraz przedstawiciele świata sztuki, nauki, technologii, innowacji, a także goście z różnych stron Polski i zagranicy.
Fundacja Rozwoju Kreatywności działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, między innymi

z obszarów wiejskich i małych miejscowości. Inicjuje i uczestniczy we wszelkich formach organizowania krajowej

i międzynarodowej wymiany czy współpracy edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kreatywności. Fundacja podejmuje również działania z zakresu prowadzenia szkoleń, w tym dla rad pedagogicznych wszystkich typów szkół, kursów, konferencji, seminariów i odczytów dotyczących wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży. Dla potrzeb programu corocznie jest szkolonych kilkudziesięciu nowych trenerów kreatywności.

ZESPÓŁ

Jerzy Potocki
Prezes Fundacji Rozwoju Kreatywności


Agnieszka Potocka
Dyrektor Programu DI w Polsce
Trenerka Drużyn DI, w tym medalistów

Ogólnopolskiej i Azjatyckiej Olimpiady DI


Joanna Gąsiorowska
Marketing & PR Manager

International Teams Coordinator
Uczestniczka i Ekspertka Programu DI

Marta Łukaszewicz

Event Manager
Obozy i Wolontariusze DI


Ewa Kalicka
Koordynator ds. administracji i szkoleń
Członek zespołu organizacyjnego

Ogólnopolskich Olimpiad DI


Nikita Piekutowski
Grafik
Uczestnik Programu DI

Medalista Ogólnopolskich Olimpiad DI

Zespół współpracujący:

Teresa Kosiarek
Ekspert merytoryczny
Zakres: warsztaty kreatywności, szkolenia


Małgorzata Jastrzębska
Ekspert merytoryczny
Zakres: konsultacje, szkolenia


Jakub Jastrzębski
Ekspert merytoryczny
Zakres: IT, tworzenie Wyzwań na Już


Katarzyna Kuhnke
Ekspert merytoryczny
Zakres: konsultacje i koordynacja pracy Ekspertów DI

ZESPÓŁ
bottom of page