top of page

FUNDACJA

MISJA

Fundacja DI_pion_główne.png

Fundacja Destination Imagination Polska jest licencjonowanym partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. a tym samym organizatorem międzynarodowego programu Destiantion  Imagination  w  Polsce.  Fundacja  została  powołana  w  sierpniu  2018 roku,
w wyniku przekształceń i zmian strukturalnych Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności, która od 2004 prowadziła Program w Polsce.

Misja Fundacji:

Głównym celem Fundacji jest wspieranie zdolności dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich kreatywności jako ważnej kompetencji XXI wieku, a także wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży.

Cel Fundacji:

Stworzenie w szkołach odpowiedniego klimatu dla kreatywności, po to aby dzieci i młodzież mogły w ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Fundacja DI Polska organizuje warsztaty, treningi, szkolenia i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego myślenia i rozwoju kreatywności. Fundacja tworzy nowe programy, ćwiczenia i zadania gotowe do wykorzystania w nauczaniu kreatywnych metod pracy w grupach, podczas edukacji szkolnej oraz zajęć pozaszkolnych. Największą częścią działań Fundacji jest wdrażanie programu Destination Imagination oraz rokroczna organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.​

Jednym z celów Fundacji jest działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Cel ten realizowany jest poprzez min.: wspieranie kompetencji nauczycieli, pedagogów oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie myślenia twórczego, kreatywności, twórczych metod pracy na lekcji i innych umiejętności miękkich; oraz organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów edukacyjnych i innych form edukacji dla dzieci i dorosłych. 

Statut Fundacji DI Polska (plik pdf)

MEDIA O NAS

KSIĘGA ZNAKU

MEDIA O NAS

JAK KORZYSTAĆ Z LOGA DI

Każde użycie logotypu wymaga akceptacji przedstawicieli Fundacji DI Polska. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

TELEWIZJA, RADIO, GAZETA, WWW

Wszystkie publikacje dotyczące naszej działalności znajdziesz TUTAJ.

KONTAKT I ADRES
Adres

Fundacja Destination Imagination Polska

ul. Ślężna 2-24 

53-302 Wrocław

NIP: 899-28-48-682

REGON: 380961771

Kontakt
bottom of page