FUNDACJA

MISJA

Fundacja DI_pion_główne.png

Fundacja Destination Imagination Polska jest licencjonowanym partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. a tym samym organizatorem międzynarodowego programu Destiantion  Imagination  w  Polsce.  Fundacja  została  powołana  w  sierpniu  2018 roku,
w wyniku przekształceń i zmian strukturalnych Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności, która od 2004 prowadziła Program w Polsce.

Misja Fundacji:

Głównym celem Fundacji jest wspieranie zdolności dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich kreatywności jako ważnej kompetencji XXI wieku, a także wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży.

Cel Fundacji:

Stworzenie w szkołach odpowiedniego klimatu dla kreatywności, po to aby dzieci i młodzież mogły w ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Fundacja DI Polska organizuje warsztaty, treningi, szkolenia i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego myślenia i rozwoju kreatywności. Fundacja tworzy nowe programy, ćwiczenia i zadania gotowe do wykorzystania w nauczaniu kreatywnych metod pracy w grupach, podczas edukacji szkolnej oraz zajęć pozaszkolnych. Największą częścią działań Fundacji jest wdrażanie programu Destination Imagination oraz rokroczna organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.​

Jednym z celów Fundacji jest działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Cel ten realizowany jest poprzez min.: wspieranie kompetencji nauczycieli, pedagogów oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie myślenia twórczego, kreatywności, twórczych metod pracy na lekcji i innych umiejętności miękkich; oraz organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów edukacyjnych i innych form edukacji dla dzieci i dorosłych. 

Statut Fundacji DI Polska (plik pdf)

ZESPÓŁ FUNDACJI

DRUŻYNA OGARNIACZY

IMG_20170915_164314572.jpg

MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA

Dyrektor Programu

Destination Imagination w Polsce

malgorzata.jastrzebska[at]dipolska.pl

20170929_135908.jpg

ANNA MARKOWICZ

Wicedyrektor Programu

Destination Imagination w Polsce

anna.markowicz[at]dipolska.pl

PAULINA WOŹNIAK
 

Specjalista ds. PR

paulina.wozniak[at]dipolska.pl

Tel. 506 174 808

MATEUSZ CHEREK

Grafik / Informatyk

mateusz.cherek[at]dipolska.pl

OLIMPIADĘ OGARNIAJĄ Z NAMI:

T. Kosiarek (1).jpg

TERESA KOSIAREK

Dyrektor Olimpiady

teresa.kosiarek[at]dipolska.pl

MALWINA OGONOWSKA

Ekspert Merytoryczny

malwina.ogonowska[at]dipolska.pl

KATARZYNA KUHNKE

Koordynator

Zespołu Ekspertów Wyzwań Drużynowych

katarzyna.kuhnke[at]dipolska.pl

KAMILA JANUSZKO

Koordynator

Wsparcia Duchowego

kamila.januszko[at]dipolska.pl

23244040_1700939556603969_42161350103232

JAKUB JASTRZĘBSKI

Koordynator

Zespołu Ekspertów Wyzwań Na Już

kuba.jastrzebski[at]dipolska.pl

MAŁGORZATA KĘSOŃ
 

Koordynator

Wsparcia Duchowego

malgorzata.keson[at]dipolska.pl

 
 

KSIĘGA ZNAKU

MEDIA O NAS

JAK KORZYSTAĆ Z LOGA DI

Każde użycie logotypu wymaga akceptacji przedstawicieli Fundacji DI Polska. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

TELEWIZJA, RADIO, GAZETA, WWW

Wszystkie publikacje dotyczące naszej działalności znajdziesz TUTAJ.

 
Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość!

Adres

Fundacja Destination Imagination Polska

ul. Ślężna 2-24 

53-302 Wrocław

NIP: 899-28-48-682

REGON: 380961771

Kontakt

tel.: (71) 311 10 45

@: kontakt(a)dipolska.pl