top of page
PYTANIA DO WYZWANIA
Wyzwania-10-02.png

Dodany został punkt:

 

I.B.8:
“Żadna Przeszkoda nie może być częścią drugiej Przeszkody. Jeżeli jakakolwiek Przeszkoda bądź jej część będzie jednocześnie drugą Przeszkodą bądź jej częścią, drużyna może otrzymać 0 punktów za próbę pokonania tej Przeszkody/Przeszkód (patrz sekcja IV.B.1.). Waszej drużynie  mogą zostać  odjęte  punkty
z tytułu zastosowania Niedozwolonej Procedury (patrz. sekcja IV.B.2, IV.B.3, i/lub IV.B.4.).

Zmiana w Sekcji I.B.4

Przeszkody nie mogą się stykać ze sobą. Przeszkody nie mogą być ze sobą połączone bezpośrednio ani pośrednio.  Jeżeli  Przeszkody  będą  się  stykać lub będą ze sobą połączone, Wasza drużyna może otrzymać  0 punktów za próby ich pokonania. (Patrz sekcja IV.B.1.) Może to też wpłynąć na punktację drużyny w IV.B.2, IV.B.3 i/lub IV.B.4.

bottom of page